Element data:formaatKennisgeving

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Informatie

In formaatKennisgeving wordt aangegeven welke extra informatie moet worden aangeleverd met de Kennisgeving. Er kunnen geen, één of meer waarden worden geselecteerd.

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:formaatKennisgeving> zijn:
  • Verwijzing - in metagegeven mededelingOver moet een in de LVBB bekend besluit vermeld worden
  • Procedureverloopmutatie - module procedureverloopmutatie moet worden aangeleverd, bijvoorbeeld bij een kennisgeving over het einde van de inzage- of beroepstermijn

Voorbeeld

<formaatKennisgeving>Verwijzing</formaatKennisgeving> <formaatKennisgeving>Procedureverloopmutatie</formaatKennisgeving>

Informatiemodel
Verwijzingen data:Procedureverloopmutatie, data:mededelingOver, data:soortKennisgeving
Diagram
Simple Type data:wlFormaatKennisgeving
Type Simple Type data:wlFormaatKennisgeving
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration Verwijzing
enumeration Procedureverloopmutatie
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1075

ALLEEN kennisgeving met formaatKennisgeving="Verwijzing" MOET een data:mededelingOver verwijzing hebben.

STOP1081

ALLEEN een kennisgeving met formaatKennisgeving="Procedureverloopmutatie" MAG een data:Procedureverloopmutatie module hebben.