Element data:eindverantwoordelijke

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Informatie

De waarde is de identificatie van een Openbaar Lichaam. Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Een Openbaar Lichaam wordt geïdentificeerd middels een IRI uit een waardelijst(zie overzicht waardelijsten). De IRI is afkomstig uit een van de volgende waardelijsten:

  • Gemeente
  • Waterschap
  • Ministerie
  • Provincie

Bron

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Voorbeeld

<eindverantwoordelijke>/tooi/id/provincie/pv30</eindverantwoordelijke>
Informatiemodel Eindverantwoordelijke (eigenschap van Resource vindplaats), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata besluit), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata Informatieobject), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata regeling), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Resource specificatie), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata kennisgeving), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata rectificatie), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata mededeling)
Verwijzingen data:maker, data:soortBestuursorgaan, data:uitgever, rsc:Waardelijst, rsc:eindverantwoordelijke
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1035

Het ingevulde "soort bestuursorgaan" MOET passen bij de waarde in eindverantwoordelijke

STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.