Element data:eindeInzagetermijnOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit eindigt. Dit is de laatste dag waarop zienswijzen op het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend

Informatie

Beperkingen

  1. Evt. tijdzone informatie in een datum wordt genegeerd.

Voorbeeld

<eindeInzagetermijnOp>2020-03-31</eindeInzagetermijnOp>
Informatiemodel Einde inzagetermijn op (eigenschap van Metadata publicatie kennisgeving)
Verwijzingen data:beginInzagetermijnOp
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door