Element data:eindeBezwaartermijnOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De datum van de laatste dag waarop bezwaren tegen het besluit kunnen worden ingediend.

Informatiemodel Einde bezwaartermijn op (eigenschap van Metadata publicatie kennisgeving)
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door