Element data:eindeBeroepstermijnOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De datum van de laatste dag waarop beroep tegen het besluit kan worden ingesteld.

Informatiemodel Einde beroepstermijn op (eigenschap van Metadata publicatie kennisgeving)
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door