Element data:doelen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Container-elementen van de data:doel-en die aan de beoogde regelgeving of aan een beoogd informatieobject wordt gerelateerd.

Informatie

Voorbeeld

<doelen>
   <doel>...</doel>
   <doel>...</doel>
</doelen>
Informatiemodel
Diagram
Element data:doel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:doel