Element data:doel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Informatie

Zie de documentatie voor meer informatie over het begrip "doel" en de toepassing hiervan.

Beperkingen

Zie naamgeving

Voorbeeld

<doel>/join/id/proces/gm0000/2019/Instelling</doel>
Informatiemodel Doel (eigenschap van Beoogd informatieobject), Doel (eigenschap van Beoogde regeling), Doel (eigenschap van Intrekking regeling), Doel (eigenschap van Tijdstempel), Doel (eigenschap van Terugtrekking beoogd informatieobject), Doel (eigenschap van Terugtrekking beoogde regeling), Doel (eigenschap van Terugtrekking intrekking informatieobject), Doel (eigenschap van Terugtrekking intrekking regeling), Doel (eigenschap van Terugtrekking Tijdstempel), Doel (eigenschap van Verantwoording beoogde wijziging), Doel (eigenschap van Annotatiebron), Doel (eigenschap van Overerving)
Verwijzingen cons:doel
Diagram
Simple Type data:dtDoelidentificatie
Type Simple Type data:dtDoelidentificatie
Type hierarchy
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 1
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1000

Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.

STOP1038

Een doel identificatie moet zijn opgebouwd als "/join/id/proces/[organisatie]/[datum of jaar]/[naam]