Element data:datumTeMuterenStap

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De datum die is vastgelegd bij de te vervangen/verwijderen procedurestap in het Procedureverloop.

In het Procedureverloop kunnen sommige soorten stappen (zoals het schorsen van een besluit) meerdere keren voorkomen. Bij een vervanging of verwijdering van een stap moet daarom niet alleen de soort stap opgegeven worden, maar ook de voltooid op-datum van de te muteren stap. Deze combinatie is wel uniek voor een stap binnen het Procedureverloop.

Informatie

VoltooidOp-datum van de Stap die gewijzigd moet worden.

Voorbeeld

<datumTeMuterenStap>2020-01-23</datumTeMuterenStap>
Informatiemodel Te vervangen: voltooid op (eigenschap van Vervang), Te verwijderen: voltooid op (eigenschap van Verwijder)
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door