Element data:component

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Verwijzing naar component van de tekst. De tekst van een besluit is verdeeld in componenten die een apart bereik van eId/wId identificaties vormen. Om naar een tekstelement binnen zo'n component te kunnen verwijzen moet daarom naast de wId ook de componentnaam opgegeven worden.

Informatie

Voorbeeld


      <component>regeling</component>
    
Informatiemodel Component (eigenschap van Toelichting op regeltekst)
Verwijzingen data:Toelichtingsrelatie, data:toelichtingOp
Diagram
Simple Type data:dtComponent
Type Simple Type data:dtComponent
Eigenschappen
content: simple
Facetten
patroon [A-z0-9_]+
Gebruikt door