Element data:citeertitel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De citeertitel is de titel van de het Work (het besluit, de regeling of het informatieobject) zoals die gebruikt wordt in aanhalingen.

De citeertitel wordt vaak in de regeling of het besluit zelf vastgesteld, volgens Aanwijzingen voor de Regelgeving, paragraaf 4.5 of "100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever", Hoofdstuk 3, sectie 2, paragraaf 3.

Informatie

Beperkingen

De aanwezigheid van een artikel dat de citeertitel vaststelt betekent:

  1. Het <data:citeertitel> moet aanwezig zijn in de metadata van het besluit of de regeling
  2. De waarde van data:isOfficieel is true

De citeertitel kan ook een waarde hebben zonder dat deze in de regeling of besluit is vastgesteld. In dat geval is de citeertitel een "redactioneel" gegeven en heeft <data:isOfficieel> waarde false.

Voorbeeld

<citeertitel>Omgevingswet</citeertitel>
Informatiemodel Citeertitel (eigenschap van Citeertitel)
Verwijzingen data:naamInformatieObject, data:officieleTitel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1020

Een alternatieve titel MAG niet gelijk zijn aan de citeertitel