Element data:catalogusEndPoint

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

URL-verwijzing naar een begrip in een externe catalogus / ontologie / waardelijst.

Informatie

Voorbeeld

<catalogusEndPoint>http://regelgeving.omgevingswet.overheid.nl/regelgeving/id/concept/VuurwerkVanCategorieF3</catalogusEndPoint>
Informatiemodel CatalogusEndPoint (eigenschap van Begripsrelatie)
Diagram

Type xs:anyURI
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door