Element data:bevatWijzigingenVoor

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Overzicht van de verschillen in instrumenten tussen de nieuwe versie van de branch en de versie waarop de wijzigingen gebaseerd zijn. Alleen gewijzigde of nieuwe instrumenten in de branch worden genoemd. Ongewijzigde instrumenten niet.

Informatie

Zie de leeswijzer over uitwisseling tussen organisaties.

Voorbeeld

Zie data:Momentopname

Informatiemodel
Verwijzingen data:Momentopname
Diagram
Element data:UitgewisseldInstrument
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:UitgewisseldInstrument