Element data:alternatieveTitels

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Container voor de data:alternatieveTitel-elementen van een instrument.

Informatie

Voorbeeld


<alternatieveTitels>
    <alternatieveTitel>...</alternatieveTitel>
</alternatieveTitels>
Informatiemodel
Diagram
Element data:alternatieveTitel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:alternatieveTitel
Beperkingen
STOP1022

Een alternatieve titel MOET uniek zijn binnen alle alternatieve titels.