Element data:alternatieveTitel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een alternatieve titel voor het instrument, die niet officieel is vastgesteld en die in het spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument aan te duiden.

Informatie

Voorbeelden zijn "Wet Mulder", "Flexwet".

Voorbeeld

<alternatieveTitel>Flexwet</alternatieveTitel>
Informatiemodel Alternatieve titel (eigenschap van Metadata Informatieobject), Alternatieve titel (eigenschap van Metadata regeling), Alternatieve titels (eigenschap van Metadata besluit)
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door