Element data:afkortingen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Container voor de data:afkorting-elementen van een instrument.

Informatie

Voorbeeld


   <afkortingen>
    <afkorting>OP2019</afkorting>
   </afkortingen>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:afkorting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:afkorting