Element data:VervlochtenVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan dat de wijzigingen die geleid hebben tot een versie van een instrument/regeling op een andere branch nu ook zijn aangebracht in de versie voor de huidige branch.

Informatie

Een VervlochtenVersie wordt geïdentificeerd door middel van

  1. het doel van de branch waarvan de wijzigingen zijn opgenomen in de versie voor deze branch
  2. de gemaaktOp-datum/tijd waarop de verschillende modules van de vervlochten versie voor het laatst zijn uitgewisseld.

Voorbeeld

<VervlochtenVersie>
  <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/ToevoegenFopAanOmgevingsplan</doel>
  <gemaaktOp>2020-02-18T09:03:00Z</gemaaktOp>
</VervlochtenVersie>
Informatiemodel
Verwijzingen data:OntvlochtenVersie
Diagram
Element data:doelElement data:gemaaktOp
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:doel, Element data:gemaaktOp