Element data:UitgewisseldInstrument

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Versieinformatie over gewijzigde of nieuwe instrumenten in de uitgewisselde branch.

Informatie

Zie de leeswijzer over uitwisseling tussen organisaties.

Voorbeeld

Zie data:Momentopname

Informatiemodel
Verwijzingen data:Momentopname
Diagram
Element data:FRBRWorkElement data:gemaaktOpBasisVan
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:FRBRWork, Element data:gemaaktOpBasisVan