Element data:Toelichtingsrelatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De relatie tussen één (artikelsgewijze) toelichting en (de wijziging van) één of meerdere teksten en/of Informatieobjecten(pdf-documenten) en/of GIO-versies/GIO-delen zoals die in een besluit of regeling zijn opgenomen. Zodat de toelichting getoond kan worden bij betreffende tekst, IO of GIO(-deel).

Informatie

Voorbeeld

<Toelichtingsrelatie>
  <wId>gm9999_1__artrecital__content_o_2</wId>
  <toelichtingOp>
    <Tekstelement>
      <wId>gm9999_1__art_1</wId>
    </Tekstelement>
  </toelichtingOp>
</Toelichtingsrelatie>
Informatiemodel Toelichtingsrelatie (entiteit)
Verwijzingen data:component, data:toelichtingOp, tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Diagram
Element data:wIdElement data:toelichtingOp
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:toelichtingOp, Element data:wId
Beperkingen
STOP2006

Elke data:wId (tekst) of JOIN-id (informatieobject) waar in een tekst:ArtikelgewijzeToelichting toelichting op wordt gegeven én die wordt genoemd in de data:Toelichtingsrelatie MOET voorkomen in de juridische tekst van de regeling of het besluit, of moet als IO bij het besluit horen (dus voorkomen in de BesluitMetadata, ook na een rectificatie).

STOP2009

De data:wId waar een data:Toelichtingsrelatie naar verwijst, MOET voorkomen in de tekst:ArtikelgewijzeToelichting bij de regeling of het besluit.