Element data:Tijdstempels

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De container <data:Tijdstempels> bevat naast alle data:Tijdstempel-elementen van de consolidatie mogelijk ook een of meer aanduidingen (data:MaterieelUitgewerkt) dat een instrument materieel is uitgewerkt.

Informatie

Voorbeeld

<Tijdstempels>
    <Tijdstempel>...</Tijdstempel>
    <MaterieelUitgewerkt>...</MaterieelUitgewerkt>
</Tijdstempels>
Informatiemodel
Diagram
Element data:TijdstempelElement data:MaterieelUitgewerkt
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:MaterieelUitgewerkt, Element data:Tijdstempel