Element data:Tijdstempel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Specificatie van de tijdstempels geassocieerd met een doel, zoals die in de (juridische) tekst terug te vinden zijn.

Informatie

De eId in Tijdstempel is een verwijzing naar de plaats in de tekst waarin vermeld wordt dat de instrumentversie geldig wordt. Bijvoorbeeld naar het artikel waarin staat "De regeling treedt in werking met ingang van ..."

Voorbeeld

<Tijdstempel xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
  <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
  <soortTijdstempel>juridischWerkendVanaf</soortTijdstempel>
  <datum>2020-02-01</datum>
  <eId>art_II</eId>
</Tijdstempel>

eId optioneel?

De eId is alleen optioneel als de publicatie geen expliciet beschreven inwerkingtredingsdatum heeft (zie ook STOP2020). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een rectificatie van een reeds-in-werking-getreden of historisch besluit: de niet eerder gepubliceerde delen van het besluit treden pas inwerking op moment van publicatie van de rectificatie, terwijl in de rectificatie geen inwerkingtredingsdatum genoemd wordt. Ander voorbeeld is een tekst:Tekstrevisie die verouderd overgangsrecht verwijdert uit de geconsolideerde regeling vanaf een bepaald, maar niet beschreven moment.

Informatiemodel Tijdstempel (entiteit)
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelElement data:soortTijdstempelElement data:datumElement data:eId
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:datum, Element data:doel, Element data:eId, Element data:soortTijdstempel
Beperkingen
STOP1077

Een doel kan maar één datum juridischWerkendVanaf hebben.

STOP1078

Een doel kan maar één datum geldigVanaf hebben.

STOP1079

Een doel kan alleen een datum geldigVanaf hebben als er een datum juridischWerkendVanaf bekend is voor dat doel.

STOP2020

Een Tijdstempel in de Consolidatieinformatie MOET met de eId verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst de tijdstempel, juridisch gezien, ontstaat.

  • In het klassieke model is dit in een tekst:Artikel of een tekst:InwerkingtredingArtikel.
  • In het compacte model is dit binnen een tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact (Besluit) of tekst:BesluitMutatie(Rectificatie).