Element data:Terugtrekkingen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Alle wijzigingen die worden teruggetrokken, bijvoorbeeld door een rectificatie.

Informatie

Voorbeeld

Voorbeeld van het schrappen van een eerder gepubliceerde inwerkingtredingsdatum.

<Terugtrekkingen>
  <TerugtrekkingTijdstempel>
    <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
    <soortTijdstempel>juridischWerkendVanaf</soortTijdstempel>
    <eId>art_II</eId>
  </TerugtrekkingTijdstempel>
</Terugtrekkingen>
Informatiemodel
Diagram
Element data:TerugtrekkingRegelingElement data:TerugtrekkingInformatieobjectElement data:TerugtrekkingTijdstempelElement data:TerugtrekkingIntrekkingElement data:TerugtrekkingMaterieelUitgewerkt
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:TerugtrekkingInformatieobject, Element data:TerugtrekkingIntrekking, Element data:TerugtrekkingMaterieelUitgewerkt, Element data:TerugtrekkingRegeling, Element data:TerugtrekkingTijdstempel