Element data:TerugtrekkingTijdstempel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan dat er niet langer een datum bekend is voor een tijdstempel geassocieerd met een doel. De terugtrekking moet gebruikt worden (bijvoorbeeld bij een rectificatie) als in een eerder stadium (bijvoorbeeld bij een besluit) wel een datum voor de tijdstempel bekendgeworden is.

Informatie

Voorbeeld

<Terugtrekkingen>
  <TerugtrekkingTijdstempel>
    <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
    <soortTijdstempel>juridischWerkendVanaf</soortTijdstempel>
    <eId>art_II</eId>
  </TerugtrekkingTijdstempel>
</Terugtrekkingen>
Informatiemodel Terugtrekking Tijdstempel (entiteit)
Verwijzingen data:Intrekking
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelElement data:soortTijdstempelElement data:eId
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:doel, Element data:eId, Element data:soortTijdstempel
Beperkingen
STOP1080

Als een doel zowel een datum juridischWerkendVanaf als een datum geldigVanaf heeft, kan de datum juridischWerkendVanaf alleen tegelijk met (of na) de datum geldigVanaf worden teruggetrokken.

STOP2055

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Tijdstempel, -Intrekking) MOET genoemd worden in BesluitMutatie, bijv. bij een Rectificatie.

STOP2064

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Informatieobject, -Tijdstempel, of -Intrekking) MOET voorkomen in de ConsolidatieInformatie van het originele Besluit, bijv. bij een Rectificatie.