Element data:TerugtrekkingRegeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan dat een versie van een regeling niet langer de wijziging in regelgeving aangeeft is die is geassocieerd met het opgegeven doel. De terugtrekking moet gebruikt worden (bijvoorbeeld bij een rectificatie) als in een eerder stadium (bijvoorbeeld bij een besluit) de regelingversie van de regeling wel is verbonden met het doel, en als het tevens niet mogelijk is door aanpassing van de regelingversie (op een juridisch toegestane wijze) wel de beoogde wijziging in de regeling te specificeren.

Informatiemodel Terugtrekking beoogde regeling (entiteit)
Verwijzingen data:BeoogdeRegeling
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelElement data:instrumentElement data:eIdElement data:gemaaktOpBasisVan
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:doel, Element data:eId, Element data:gemaaktOpBasisVan, Element data:instrument
Beperkingen
STOP2055

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Tijdstempel, -Intrekking) MOET genoemd worden in BesluitMutatie, bijv. bij een Rectificatie.

STOP2064

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Informatieobject, -Tijdstempel, of -Intrekking) MOET voorkomen in de ConsolidatieInformatie van het originele Besluit, bijv. bij een Rectificatie.