Element data:TerugtrekkingMaterieelUitgewerkt

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan dat een regeling of informatieobject waarvan eerder is aangegeven dat het materieel uitgewerkt is, toch niet als zodanig beschouwd moet worden.

Informatiemodel Terugtrekking materieel uitgewerkt (entiteit)
Diagram
Element data:instrument
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:instrument