Element data:TerugtrekkingIntrekking

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan dat de intrekking van een regeling of informatieobject niet langer geassocieerd is met het opgegeven doel. De terugtrekking moet gebruikt worden (bijvoorbeeld bij een rectificatie) als in een eerder stadium (bijvoorbeeld bij een besluit) de intrekking wel is verbonden met het doel.

Informatiemodel Terugtrekking intrekking informatieobject (entiteit), Terugtrekking intrekking regeling (entiteit)
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelElement data:instrumentElement data:eIdElement data:gemaaktOpBasisVan
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:doel, Element data:eId, Element data:gemaaktOpBasisVan, Element data:instrument
Beperkingen
STOP2055

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Tijdstempel, -Intrekking) MOET genoemd worden in BesluitMutatie, bijv. bij een Rectificatie.

STOP2064

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Informatieobject, -Tijdstempel, of -Intrekking) MOET voorkomen in de ConsolidatieInformatie van het originele Besluit, bijv. bij een Rectificatie.