Element data:TerugtrekkingInformatieobject

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan dat een versie van een informatieobject niet langer de wijziging in regelgeving aangeeft is die is geassocieerd met het opgegeven doel. De terugtrekking moet gebruikt worden (bijvoorbeeld bij een rectificatie) als in een eerder stadium (bijvoorbeeld bij een besluit) de informatieobjectversie wel is verbonden met het doel, en als het tevens niet mogelijk is door aanpassing van de informatieobject (op een juridisch toegestane wijze) wel de beoogde wijziging in het informatieobject te specificeren.

Informatiemodel Terugtrekking beoogd informatieobject (entiteit)
Verwijzingen data:BeoogdInformatieobject
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelElement data:instrumentElement data:eIdElement data:gemaaktOpBasisVan
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:doel, Element data:eId, Element data:gemaaktOpBasisVan, Element data:instrument
Beperkingen
STOP2056

De ConsolidatieInformatie van een teruggetrokken Informatieobject verwijst (indien mogelijk) naar de plaats in de juridische tekst waar die versie, juridisch gezien, ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIORef in de RegelingMutatie), bijv. bij een Rectificatie.

STOP2064

Elke Terugtrekking(-Regeling, -Informatieobject, -Tijdstempel, of -Intrekking) MOET voorkomen in de ConsolidatieInformatie van het originele Besluit, bijv. bij een Rectificatie.