Element data:Tekstelement

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het tekstonderdeel binnen een regeling of besluit waarnaar verwezen wordt vanuit een annotatie bij dat besluit of die regeling.

Informatiemodel Toelichting op regeltekst (entiteit)
Verwijzingen data:GIO
Diagram
Element data:componentElement data:wId
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:component, Element data:wId