Element data:TekstReferentie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een verwijzing naar een elders gepubliceerde tekst of tekstonderdeel, middels een verplichte URI, een verplicht label en optioneel de eId van het tekstonderdeel. De Tekstreferentie kan dynamisch naar een Work of statisch naar een Expression verwijzen.

Informatie

Voorbeeld van een verwijzing middels een AKN

<TekstReferentie>
 <uri>/akn/nl/act/gm555/2020/REG0001#art_1</uri>
 <label>Vuurwerkverordening Pyrodam 2020, artikel 1</label>
 <soortRef>AKN</soortRef>
</TekstReferentie>

Let op:

 • Voor verwijzen naar een eId wordt de eId opgenomen in de uri als een fragment identifier na een hekje #.

Voorbeeld van een statische verwijzing middels een JCI:

<TekstReferentie>
 <uri>jci1.3:c:BWBR0005416&amp;titeldeel=III&amp;hoofdstuk=IX&amp;artikel=147&amp;z=2006-01-01&amp;g=2006-01-01</uri>
 <label>Artikel 147 Gemeentewet zoals gold op 1 januari 2006</label>
 <soortRef>JCI</soortRef>
</TekstReferentie>

Voorbeeld van een dynamische verwijzing middels een URL

<TekstReferentie>
 <uri>https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01#TiteldeelIII_HoofdstukIX_Artikel147</uri>
 <!-- URL volgens conventie BWB -->
 <label>Artikel 147 Gemeentewet</label>
 <soortRef>URL</soortRef>
</TekstReferentie>

Let op

Informatiemodel Tekstreferentie (entiteit)
Verwijzingen cons:url, tekst:ExtRef
Diagram
Element data:uriElement data:labelElement data:soortRef
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:label, Element data:soortRef, Element data:uri
Beperkingen
STOP1021

Het patroon in data:uri moet overeenkomen met data:soortRef

 1. URL: correcte http(s)-referentie
 2. AKN: correcte AKN
 3. JCI: correcte JCI)