Element data:RegelingVersieMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een versie van een Regeling

Informatiemodel Metadata regelingversie (entiteit)
Verwijzingen data:InformatieObjectVersieMetadata, data:OfficielePublicatieVersieMetadata, data:RegelingMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:versienummer
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:versienummer
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional