Element data:RegelingMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Regeling

Informatie

Voorbeeld

<data:RegelingMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data">
        ...
     </data:RegelingMetadata>
    
Informatiemodel Metadata regeling (entiteit)
Verwijzingen data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectMetadata, data:KennisgevingMetadata, data:MededelingMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingVersieMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:afkortingenElement data:alternatieveTitelsElement data:heeftCiteertitelInformatieElement data:eindverantwoordelijkeElement data:grondslagenElement data:makerElement data:officieleTitelElement data:onderwerpenElement data:opvolgingElement data:overheidsdomeinenElement data:rechtsgebiedenElement data:soortRegelingElement data:soortBestuursorgaanElement data:voorkeursafkorting
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:afkortingen, Element data:alternatieveTitels, Element data:eindverantwoordelijke, Element data:grondslagen, Element data:heeftCiteertitelInformatie, Element data:maker, Element data:officieleTitel, Element data:onderwerpen, Element data:opvolging, Element data:overheidsdomeinen, Element data:rechtsgebieden, Element data:soortBestuursorgaan, Element data:soortRegeling, Element data:voorkeursafkorting
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional