Element data:RectificatieMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een rectificatie.

Informatie

Voorbeeld

<RectificatieMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
           schemaversie="2.0.0-rc">
 <eindverantwoordelijke>/tooi/id/gemeente/gm9999</eindverantwoordelijke>
 <informatieobjectRefs>
   <informatieobjectRef>/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-01-20;1a</informatieobjectRef>
 </informatieobjectRefs>
 <maker>/tooi/id/gemeente/gm9999</maker>
 <officieleTitel>Rectificatie van het Vaststellingsbesluit Omgevingsplan Pyrodam</officieleTitel>
 <onderwerpen>
  <onderwerp>/tooi/def/concept/c_afa30a11</onderwerp>
  <onderwerp>/tooi/def/concept/c_3eb6243b</onderwerp>
 </onderwerpen>
 <rectificeert>
  /akn/nl/bill/gm9999/2020/B2020-00013/nld@2020-01-16;1
 </rectificeert>
</RectificatieMetadata>
Informatiemodel Metadata rectificatie (entiteit)
Verwijzingen tekst:Rectificatie
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:eindverantwoordelijkeElement data:informatieobjectRefsElement data:makerElement data:officieleTitelElement data:onderwerpenElement data:rectificeert
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:eindverantwoordelijke, Element data:informatieobjectRefs, Element data:maker, Element data:officieleTitel, Element data:onderwerpen, Element data:rectificeert
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional