Element data:Procedureverloopmutatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module die mutaties op een data:Procedureverloop beschrijft

Informatie

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de werking van een <Procedureverloopmutatie> de leeswijzer "Muteren van het procedureverloop".

Het schema staat het aanleveren van een of meer type mutaties toe:

 • <voegStappenToe>
 • <voegStappenToe> en <vervangStappen>
 • <voegStappenToe> en <verwijderStappen>
 • <voegStappenToe>, <vervangStappen> en <verwijderStappen>
 • <vervangStappen>
 • <vervangStappen> en <verwijderStappen>
 • <verwijderStappen>

waarbij de type mutaties uitsluitend in genoemde volgorde voor mogen komen.

Met andere woorden: <voegStappenToe>, <vervangStappen> en <verwijderStappen> mogen uitsluitend in deze volgorde aangeleverd worden, waarbij alle drie de type mutaties optioneel zijn, maar waarbij er wel minimaal één type mutatie aanwezig moet zijn.

Voorbeeld

<Procedureverloopmutatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
             schemaversie="2.0.0-rc">
 <bekendOp>2020-02-19</bekendOp>
 <voegStappenToe>
  <Procedurestap>
   <!-- begin inzagetermijn -->
   <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_014</soortStap>
   <voltooidOp>2020-02-20</voltooidOp>
  </Procedurestap>
  <Procedurestap>
   <!-- eind inzagetermijn -->
   <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_005</soortStap>
   <voltooidOp>2020-03-31</voltooidOp>
  </Procedurestap>
 </voegStappenToe>
</Procedureverloopmutatie>
Informatiemodel Procedureverloopmutatie (entiteit)
Verwijzingen data:Procedureverloop, data:formaatKennisgeving, data:formaatMededeling
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:bekendOpElement data:voegStappenToeElement data:vervangStappenElement data:verwijderStappenElement data:vervangStappenElement data:verwijderStappenElement data:verwijderStappen
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:vervangStappen, Element data:verwijderStappen, Element data:voegStappenToe
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP1081

ALLEEN een kennisgeving met formaatKennisgeving="Procedureverloopmutatie" MAG een data:Procedureverloopmutatie module hebben.

STOP1082

ALLEEN een mededeling met formaatMededeling="Procedureverloopmutatie" MAG een data:Procedureverloopmutatie module hebben.