Element data:Procedureverloop

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het procedureverloop geeft weer welke stappen genomen zijn in de levensloop van een besluit, te beginnen met de vaststelling van het besluit. Het gaat daarbij zowel om stappen vóór publicatie van het besluit, zoals de ondertekening, als erná, zoals intrekking of vernietiging door een uitspraak van een rechter.

Het procedureverloop heeft alleen betrekking op de procedure zoals die in de Algemene Wet Bestuursrecht is beschreven. Andere processen waarvan het resultaat mogelijk effect heeft op de levensloop van een besluit (zoals de beroepsprocedure bij een rechter) worden niet in het procedureverloop vastgelegd, totdat bekend is wat het effect is op de inhoud van de geconsolideerde regelgeving die op basis van het besluit wordt samengesteld.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Informatie

Bij aanlevering zal er typisch één Procedureverloop worden aangeboden, namelijk de uitkomst van de recent doorlopen stap(pen) die in LVBB bekend moeten zijn. Bij uitlevering kan de LVBB (een selectie van) alle Procedureverlopen opleveren.

Een Procedureverloop kan gemuteerd worden middels een data:Procedureverloopmutatie. Voor meer informatie zie de leeswijzer Muteren Procedureverloop.

Beperkingen

 1. <Procedureverloop> is een "Context-module" met datum bekend en datum ontvangen.
 2. Elke data:Procedurestap binnen een Procedureverloop heeft een andere data:soortStap: met andere woorden, de waardes van data:soortStap van de data:Procedurestap zijn uniek binnen één Procedureverloop.

Voorbeeld

<Procedureverloop>
 <bekendOp>2019-04-01</bekendOp>
 <ontvangenOp>2019-04-02</ontvangenOp>
 <procedurestappen>
  <Procedurestap>
   <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_002</soortStap>
   <voltooidOp>2019-03-20</voltooidOp>
  </Procedurestap>
  <Procedurestap>
   <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_003</soortStap>
   <voltooidOp>2019-03-25</voltooidOp>
  </Procedurestap> 
 </procedurestappen>
</Procedureverloop>
Informatiemodel Procedureverloop (entiteit)
Verwijzingen data:Procedureverloopmutatie
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:bekendOpElement data:ontvangenOpElement data:procedurestappen
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:ontvangenOp, Element data:procedurestappen
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP1301

Het type procedureverloop MOET passen bij het type besluit waarvan het de procedure beschrijft.

STOP1302

Bepaalde stappen in het procedureverloop MOGEN hooguit één keer voorkomen.

Sommige stappen worden maar één keer gezet in een procedure en kennen dus ook maar één datum waarop ze voltooid zijn. Als blijkt dat de datum niet correct is, kan die via een mutatie van het procedureverloop aangepast worden. De uniciteit van deze stappen is belangrijk omdat de datum ervan nodig is om de relevantie te bepalen van besluiten en/of kennisgevingen erover.

 • Vaststelling
 • Ondertekening
 • Publicatie
 • Begin inzagetermijn
 • Einde inzagetermijn
 • Einde bezwaartermijn
 • Einde beroepstermijn
 • Materieel uitgewerkt
STOP1303

De stappen die door (de organisatie van) het bevoegd gezag gedaan worden MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de volgorde waarin de besluitvormingsprocedure verloopt.

Besluit volgorde

 1. Vaststelling
 2. Ondertekening
 3. Publicatie