Element data:Procedurestap

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een Procedurestap is één van de stappen in het Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een data:soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (data:voltooidOp en een optionele data:meerInformatie dat een link naar een pagina met aanvullende informatie kan bevatten.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Informatie

Voorbeeld


   <Procedurestap>
    <soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_002</soortStap>
    <voltooidOp>2019-03-20</voltooidOp>
   </Procedurestap>
  
Informatiemodel Procedurestap (entiteit)
Verwijzingen data:Procedurestap
Diagram
Element data:soortStapElement data:voltooidOpElement data:meerInformatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:meerInformatie, Element data:soortStap, Element data:voltooidOp