Element data:OntvlochtenVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De OntvlochtenVersie verwijst naar een versie van een instrument/regeling gemaakt voor een andere branch. De wijzigingen die geleid hebben tot die versie zijn eerder in de versie behorend bij het huidige doel opgenomen geweest, maar in de huidige versie bij het huidige doel is dat niet meer het geval.

Informatie

Een OntvlochtenVersie wordt geïdentificeerd door middel van

  1. het doel van de branch waarvan de wijzigingen geen onderdeel meer uitmaken van de versie voor deze branch
  2. de gemaaktOp-datum/tijd waarop de verschillende modules van de ontvlochten versie voor het laatst zijn uitgewisseld.

Voorbeeld

Zie data:VervlochtenVersie

Informatiemodel
Verwijzingen data:VervlochtenVersie
Diagram
Element data:doelElement data:gemaaktOp
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:doel, Element data:gemaaktOp