Element data:OfficielePublicatieVersieMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een versie van een officiële publicatie.

Informatiemodel Metadata officiële publicatie versie (entiteit)
Verwijzingen data:InformatieObjectVersieMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingVersieMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:gepubliceerdOp
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:gepubliceerdOp
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional