Element data:OfficielePublicatieMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Informatie

De waarden van de metadata worden

Invullen tijdens publicatie

 1. data:publicatieblad
 2. data:uitgever: de vaste uitgever behorende bij het publicatieblad zoals vastgelegd in data:publicatieblad
 3. data:publicatieIdentifier
 4. data:publicatienaam
 5. data:publicatienummer
 6. data:jaargang

Overnemen uit data:BesluitMetadata

Voorbeeld

<OfficielePublicatieMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
               schemaversie="2.0.0-rc">
 <!-- overgenomen uit besluit -->
 <eindverantwoordelijke>/tooi/id/gemeente/gm9999</eindverantwoordelijke>
 <grondslagen>
  <grondslag>
   <TekstReferentie>
    <uri>jci1.3:c:BWBR0005416&amp;titeldeel=III&amp;hoofdstuk=IX&amp;artikel=147&amp;z=2006-01-01&amp;g=2006-01-01</uri>
    <label>Artikel 147 Gemeentewet zoals gold op 1 januari 2006</label>
    <soortRef>JCI</soortRef>
   </TekstReferentie>
  </grondslag>
 </grondslagen>
 <maker>/tooi/id/gemeente/gm9999</maker>
 <officieleTitel>Vaststellingsbesluit Omgevingsplan Pyrodam</officieleTitel>
 <onderwerpen>
  <onderwerp>/tooi/def/concept/c_afa30a11</onderwerp>
  <onderwerp>/tooi/def/concept/c_3eb6243b</onderwerp>
 </onderwerpen>
 <rechtsgebieden>
  <rechtsgebied>/tooi/def/concept/c_638d8062</rechtsgebied>
 </rechtsgebieden>
 <soortProcedure>/join/id/stop/proceduretype_definitief</soortProcedure>
 <soortBestuursorgaan>/tooi/def/thes/kern/c_28ecfd6d</soortBestuursorgaan>
 <!-- publicatie-metadata -->
 <publiceert>/akn/nl/bill/gm9999/2020/B2020-00013/nld@2020-01-16;1</publiceert>
 <soortPublicatie>/join/id/stop/soortpublicatie_001</soortPublicatie>
 <jaargang>2020</jaargang>
 <publicatieIdentifier>gmb-2020-87904</publicatieIdentifier>
 <publicatienaam>Gemeenteblad 2020, 87904</publicatienaam>
 <publicatienummer>87904</publicatienummer>
 <publicatieblad>/tooi/def/concept/c_81cc2eb5</publicatieblad>
 <uitgever>/tooi/id/gemeente/gm9999</uitgever>
 <!-- overgenomen uit procedureverloop -->
 <ondertekendOp>2020-01-17</ondertekendOp>
</OfficielePublicatieMetadata>
  
Informatiemodel Metadata officiële publicatie (entiteit)
Verwijzingen data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectMetadata, data:KennisgevingMetadata, data:MededelingMetadata, data:OfficielePublicatieVersieMetadata, data:RegelingMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:afkortingenElement data:alternatieveTitelsElement data:beginInzagetermijnOpElement data:eindeBeroepstermijnOpElement data:eindeBezwaartermijnOpElement data:eindeInzagetermijnOpElement data:eindverantwoordelijkeElement data:grondslagenElement data:heeftCiteertitelInformatieElement data:informatieobjectRefsElement data:jaargangElement data:makerElement data:mededelingOverElement data:officieleTitelElement data:ondertekendOpElement data:onderwerpenElement data:publicatieIdentifierElement data:publicatienaamElement data:publicatiebladElement data:publicatienummerElement data:publiceertElement data:rechtsgebiedenElement data:rectificeertElement data:soortProcedureElement data:soortPublicatieElement data:uitgeverElement data:soortBestuursorgaanElement data:soortKennisgevingElement data:soortMededeling
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:afkortingen, Element data:alternatieveTitels, Element data:beginInzagetermijnOp, Element data:eindeBeroepstermijnOp, Element data:eindeBezwaartermijnOp, Element data:eindeInzagetermijnOp, Element data:eindverantwoordelijke, Element data:grondslagen, Element data:heeftCiteertitelInformatie, Element data:informatieobjectRefs, Element data:jaargang, Element data:maker, Element data:mededelingOver, Element data:officieleTitel, Element data:ondertekendOp, Element data:onderwerpen, Element data:publicatieIdentifier, Element data:publicatieblad, Element data:publicatienaam, Element data:publicatienummer, Element data:publiceert, Element data:rechtsgebieden, Element data:rectificeert, Element data:soortBestuursorgaan, Element data:soortKennisgeving, Element data:soortMededeling, Element data:soortProcedure, Element data:soortPublicatie, Element data:uitgever
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional