Element data:Momentopname

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

STOP-module die wordt gebruikt voor de uitwisseling tussen organisaties (zoals bevoegd gezag en adviesbureaus) en bij het oplossen van samenloop. Het bevat detailinformatie over de uit te wisselen kopie of gewijzigde versie van de regelgeving.

Informatie

Zie de leeswijzer over uitwisseling tussen organisaties.

Eenvoudig voorbeeld van een Momentopname zonder basisversie

<Momentopname xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
       schemaversie="2.0.0-rc">
 <doel>/join/id/doel/gm9999/2020/wijziging23</doel>
 <gemaaktOp>2021-07-01T01:23:45Z</gemaaktOp>
</Momentopname>

Voorbeeld van een Momentopname met basisversie

In het voorbeeld een gewijzigd instrument met de basisversie waarin de wijzigingen zijn aangebracht en een nieuw instrument waar vanzelfsprekend geen basisversie van bestaat.

<Momentopname xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
       schemaversie="2.0.0-rc">
 <doel>/join/id/doel/gm9999/2022/wijziging37</doel>
 <gemaaktOp>2021-08-24T15:24:33Z</gemaaktOp>
 <bevatWijzigingenVoor>
  <UitgewisseldInstrument>
   <FRBRWork>/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001</FRBRWork>
   <gemaaktOpBasisVan>
    <Basisversie>
     <doel>/join/id/doel/gm9999/2022/wijziging37</doel>
     <gemaaktOp>2021-07-21T12:34:56Z</gemaaktOp>
    </Basisversie>
   </gemaaktOpBasisVan>
  </UitgewisseldInstrument>
  <UitgewisseldInstrument>
   <FRBRWork>/join/id/regdata/gm9999/2019/pdf459366024</FRBRWork>
  </UitgewisseldInstrument>
 </bevatWijzigingenVoor>
</Momentopname>
Informatiemodel
Verwijzingen data:ConsolidatieInformatie, data:UitgewisseldInstrument, data:bevatWijzigingenVoor
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:doelElement data:gemaaktOpElement data:bevatWijzigingenVoor
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:bevatWijzigingenVoor, Element data:doel, Element data:gemaaktOp
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP1217

Component Versieinformatie in de pakbon van een uitwisselpakket MOET de module Momentopname bevatten.