Element data:MaterieelUitgewerkt

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een regeling is materieel uitgewerkt als de regeling juridisch nog wel geldig is, maar er geen situaties meer zijn waarop de regeling van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de regeling alleen geldt voor situaties die niet meer vookomen, of omdat de regeling verplichtingen voor personen of andere bevoegd gezagen bevat die inmiddels aan de verplichting hebben voldaan. Ook informatieobjecten kunnen als materieel uitgewerkt bestempeld worden.

Informatie

Voorbeeld

<MaterieelUitgewerkt xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
    <instrument>/akn/nl/act/mnre1109/2020/INST0021</instrument>
    <datum>2020-11-12</datum>
</MaterieelUitgewerkt>
Informatiemodel Materieel uitgewerkt (entiteit)
Diagram
Element data:instrumentElement data:datum
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:datum, Element data:instrument