Element data:Intrekking

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De informatie van het door het besluit ingetrokken Work (zie data:ConsolidatieInformatie).

Informatie

Voorbeeld

<Intrekking>
 <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/VervangenOmgevingsplan</doel>
 <instrument>/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001</instrument>
 <eId>art_I</eId>
 <gemaaktOpBasisVan>
  <Basisversie>
    <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
    <gemaaktOp>2020-01-21T09:03:00Z</gemaaktOp>
  </Basisversie>
 </gemaaktOpBasisVan>
</Intrekking>
  
Informatiemodel Intrekking regeling (entiteit)
Verwijzingen data:TerugtrekkingTijdstempel
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelElement data:instrumentElement data:eIdElement data:gemaaktOpBasisVan
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:doel, Element data:eId, Element data:gemaaktOpBasisVan, Element data:instrument
Beperkingen
STOP2021

Een Intrekking van een Regeling in de Consolidatieinformatie MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst de Regeling, juridisch gezien, wordt ingetrokken.

 • In het klassieke model is dit binnen een tekst:Artikel
 • In het compacte model is dit binnen een tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact(besluit) of tekst:BesluitMutatie(rectificatie).
STOP2022

De ConsolidatieInformatie van een ingetrokken Informatieobject verwijst (indien mogelijk) naar de plaats in de regelingtekst waar die versie, juridisch gezien, ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIoRef).