Element data:InformatieObjectVersieMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een versie van een Informatieobject.

Informatiemodel Metadata Informatieobjectversie (entiteit)
Verwijzingen data:InformatieObjectMetadata, data:OfficielePublicatieVersieMetadata, data:RegelingVersieMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:heeftBestandenElement data:heeftGeboorteregeling
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:heeftBestanden, Element data:heeftGeboorteregeling
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional