Element data:InformatieObjectMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Informatieobject.

Informatie

Voorbeeld


   
   <InformatieObjectMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data">
     ...
   </InformatieObjectMetadata>
  
Informatiemodel Metadata Informatieobject (entiteit)
Verwijzingen data:BesluitMetadata, data:InformatieObjectVersieMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:alternatieveTitelsElement data:eindverantwoordelijkeElement data:formaatInformatieobjectElement data:makerElement data:naamInformatieObjectElement data:officieleTitelElement data:opvolgingElement data:publicatieinstructie
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:alternatieveTitels, Element data:eindverantwoordelijke, Element data:formaatInformatieobject, Element data:maker, Element data:naamInformatieObject, Element data:officieleTitel, Element data:opvolging, Element data:publicatieinstructie
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional