Element data:GIO

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het GIO (of GIO-deel) waarnaar verwezen wordt vanuit een annotatie bij Besluit of Regeling.

Informatiemodel Toelichting op GIO (entiteit)
Verwijzingen data:Tekstelement
Diagram
Element data:FRBRExpressionElement data:groepID
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:FRBRExpression, Element data:groepID