Element data:FRBRWork

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De IRI van een Work volgens de naamgevingsconventie.

Informatie

Beperkingen

Waarde moet een geldige AKN-IRI zijn volgens de AKN naamgevingsconventie.

Voorbeeld

<FRBRWork>/akn/nl/bill/bg000/2019/InitieelBesluit</FRBRWork>
Informatiemodel FRBRWork (eigenschap van Work identificatie)
Verwijzingen cons:FRBRWork, data:WorkIdentificatie, uws:FRBRWork
Diagram
Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 1
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1000

Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.

STOP1002

Voor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel een landcode uit de lijst nl, aw, cw, sx zijn.

STOP1003

Voor een JOIN-identificatie (work) moet het tweede deel gelijk zijn aan 'id'

STOP1004

Voor een JOIN-identificatie moet het derde deel een geldig type zijn (regdata, pubdata, infodata)

STOP1006

Voor een AKN- of JOIN identificatie (werk/expressie) moet het vijfde deel een jaartal zijn of een geldige datum zijn

STOP1010

Vierde deel van de AKN / JOIN voor werken en expressies van een besluit, een regeling of een informatieobject moet gelijk zijn aan:

  • een brp-code voor regeling, besluit of informatieobject;
  • een code (bijvoorbeeld 'gemeente' of 'provincie') voor een geconsolideerde regeling of informatieobject.
STOP1011

De AKN van een officiele publicatie moet als derde veld 'officialGazette' hebben

STOP1012

De AKN van de door het bevoegd gezag aangeleverde regeling moet als derde veld 'act' hebben

STOP1013

De AKN van het door het bevoegd gezag aangeleverd besluit moet als derde veld 'bill' hebben

STOP1014

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"

STOP1017

De AKN van een officiele publicatie moet als vierde veld een bladcode hebben

STOP1037

De AKN-identificatie van een kennisgeving of mededeling moet als derde veld 'doc' hebben

STOP1044

De AKN-identificatie van een rectificatie MOET als derde deel doc hebben

STOP2002

Als FRBRWork begint met '/akn/nl/bill/' dan moet het soortwork '/join/id/stop/work_003' (generiek besluit) zijn.

STOP2026

De collectie(regdata, pubdata of infodata) gebruikt in de JOIN identifier van een informatieobject MOET overeenkomen met zijn data:publicatieinstructie

STOP2063

ALS het soortwork van het Work waar een tijdelijk regelingdeel toe behoort '/join/id/stop/work_019' (regeling) is, DAN MOET het derde deel van het FRBRWork '/act/' zijn.

STOP2075

Voor een AKN identificatie (werk/expressie) van tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek MOET het vierde deel (<Overheid>) overeenkomen met data:eindverantwoordelijke.

STOP2076

Voor een AKN identificatie (werk/expressie) van een initiële regeling (tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst, tekst:RegelingTijdelijkdeel) MOET het vierde deel (<Overheid>) overeenkomen met data:eindverantwoordelijke.