Element data:FRBRExpression

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Informatie

Beperkingen

Voorbeeld

<FRBRExpression>/akn/nl/bill/bg000/2019/InitieelBesluit/nld@2019-05-01</FRBRExpression>
Informatiemodel FRBRExpression (eigenschap van Expression identificatie), FRBRExpression (eigenschap van Toelichting op informatieobject), FRBRExpression (eigenschap van Toelichting op GIO), FRBRExpression (eigenschap van ToestandActueel), FRBRExpression (eigenschap van Toestand identificatie)
Verwijzingen cons:FRBRExpression, uws:FRBRExpression
Diagram
Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 1
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1000

Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.

STOP1001

Het deel vóór de "taalcode/@" van de FRBRExpression moet gelijk aan zijn FRBRWork

STOP1002

Voor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel een landcode uit de lijst nl, aw, cw, sx zijn.

STOP1007

Voor een JOIN-identificatie (expressie) moet het eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum zijn

STOP1008

JOIN-identificatie (expressie) MOET als eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum hebben groter/gelijk aan jaartal in werk

STOP1009

Voor een AKN- of JOIN-identificatie (expressie) moet deel voorafgaand aan de '@' een geldige taal zijn ('nld','eng','fry','pap','mul','und')

STOP1014

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"

STOP2075

Voor een AKN identificatie (werk/expressie) van tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek MOET het vierde deel (<Overheid>) overeenkomen met data:eindverantwoordelijke.

STOP2076

Voor een AKN identificatie (werk/expressie) van een initiële regeling (tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingKlassiek, tekst:RegelingVrijetekst, tekst:RegelingTijdelijkdeel) MOET het vierde deel (<Overheid>) overeenkomen met data:eindverantwoordelijke.

STOP2077

Elke Expression-identificatie MOET herleidbaar zijn naar een unieke officiële publicatie.

Toelichting:

Om de juridische bronpublicatie van een regeling- of informatieobjectversie te achterhalen wordt de expression-identificatie gebruikt. Daarom mag dezelfde expression-identificatie niet in meer dan één officiële publicatie voorkomen. Ook niet als de inhoud identiek is. Een regeling- of informatieobjectversie uit een ontwerpbesluit dat ongewijzigd definitief wordt vastgesteld moet dus een nieuwe expression-identificatie krijgen.