Element data:ConsolidatieInformatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De module ConsolidatieInformatie bevat de informatie over de beoogde doelen en tijdstempels die bij het Besluit gegeven worden.

Informatie

Zie voor een toelichting op <ConsolidatieInformatie> de documentatie.

Voorbeeld

<ConsolidatieInformatie>
 <gemaaktOp>2020-01-21T09:03:00Z</gemaaktOp>
 <BeoogdeRegelgeving>
  <BeoogdeRegeling>
   <doelen>
    <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
   </doelen>
   <instrumentVersie>/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-01-15;1</instrumentVersie>
   <eId>art_I</eId>
  </BeoogdeRegeling>
 </BeoogdeRegelgeving>
 <Tijdstempels>
  <Tijdstempel>
   <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
   <soortTijdstempel>juridischWerkendVanaf</soortTijdstempel>
   <datum>2020-02-01</datum>
   <eId>art_II</eId>
  </Tijdstempel>
 </Tijdstempels>
</ConsolidatieInformatie>
Informatiemodel Consolidatie-informatie (entiteit)
Verwijzingen data:Momentopname
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:gemaaktOpElement data:BeoogdeRegelgevingElement data:IntrekkingenElement data:TijdstempelsElement data:Terugtrekkingen
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:BeoogdeRegelgeving, Element data:Intrekkingen, Element data:Terugtrekkingen, Element data:Tijdstempels, Element data:gemaaktOp
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP2019

De ConsolidatieInformatie van een BeoogdeRegeling MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst staat dat deze nieuwe versie, juridisch gezien, ontstaat.

 1. In het klassieke model is dit binnen tekst:RegelingKlassiek, maar niet binnen tekst:wijzigArtikel of tekst:RegelingKlassiek zelf.
 2. In het compacte model is dit binnen tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact(Besluit) of tekst:BesluitMutatie(Rectificatie).
STOP2042

Wijzigen van informatieobjecten bij een besluit is alleen toegestaan via een juridisch instrument (zoals rectificatie).

STOP2069

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Tijdstempels bevatten

STOP2070

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Intrekkingen bevatten

STOP2071

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Terugtrekkingen bevatten