Element data:Bestand

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een bestand geidentificeerd aan de hand van de bestandsnaam met aanvullende informatie.

Informatie

Van sommige bestanden, bijvoorbeeld voor informatieobjecten bij een besluit, moet bij de aanlevering aan de LVBB de onveranderlijkheid worden aangetoond middels een hash.

Voorbeeld

<data:Bestand>
  <data:bestandsnaam>...</data:bestandsnaam>
  <data:hash>...</data:hash>  
</data:Bestand>
Informatiemodel Bestand (entiteit)
Diagram
Element data:bestandsnaamElement data:hash
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bestandsnaam, Element data:hash