Element data:BesluitMetadata

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Besluit.

Informatie

Voorbeeld


   <data:BesluitMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data">
    ...
   </data:BesluitMetadata>
  
Informatiemodel Metadata besluit (entiteit)
Verwijzingen data:InformatieObjectMetadata, data:KennisgevingMetadata, data:MededelingMetadata, data:OfficielePublicatieMetadata, data:RegelingMetadata
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:afkortingenElement data:alternatieveTitelsElement data:heeftCiteertitelInformatieElement data:eindverantwoordelijkeElement data:grondslagenElement data:informatieobjectRefsElement data:makerElement data:officieleTitelElement data:onderwerpenElement data:rechtsgebiedenElement data:soortProcedureElement data:soortBestuursorgaan
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:afkortingen, Element data:alternatieveTitels, Element data:eindverantwoordelijke, Element data:grondslagen, Element data:heeftCiteertitelInformatie, Element data:informatieobjectRefs, Element data:maker, Element data:officieleTitel, Element data:onderwerpen, Element data:rechtsgebieden, Element data:soortBestuursorgaan, Element data:soortProcedure
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional