Element data:BeoogdeRegelgeving

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Specificatie van de regelgeving die geassocieerd is met een doel, zoals die in de (juridische) tekst terug te vinden is. Het geeft aan welke regelingen en informatieobjecten voor een doel zijn/worden opgesteld.

Informatie

Beperkingen

Voorbeeld

<BeoogdeRegelgeving>
    <BeoogdeRegeling>...</BeoogdeRegeling>
    <BeoogdInformatieobject>...</BeoogdInformatieobject>
</BeoogdeRegelgeving>
Informatiemodel
Diagram
Element data:BeoogdeRegelingElement data:BeoogdInformatieobject
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:BeoogdInformatieobject, Element data:BeoogdeRegeling