Element data:Begripsrelaties

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De module <data:Begripsrelaties> beschrijft de relaties van enerzijds gebruikte begrippen in regelgeving tot anderzijds de begrippen zoals die worden bijgehouden in een centraal beschikbaar gestelde catalogus / ontologie / waardelijst.

Informatie

In de module Begripsrelaties kunnen relaties tussen een in STOP regeling gedefinieerd begrip en de definitie van dat of een vergelijkbaar begrip in een centraal beschikbare catalogus opgenomen worden.

Voorbeeld

<Begripsrelaties xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
 <Begripsrelatie>
  <wId>gm9999_1__art_1__list_1__item_1</wId>
  <catalogusEndPoint>http://regelgeving.omgevingswet.overheid.nl/regelgeving/id/concept/VuurwerkVanCategorieF3</catalogusEndPoint>
  <mappingRelation>closeMatch</mappingRelation>
 </Begripsrelatie>
 <Begripsrelatie>
  <wId>gm9999_1__art_1__list_1__item_2</wId>
  <catalogusEndPoint>http://regelgeving.omgevingswet.overheid.nl/regelgeving/id/concept/OpenbaarToegankelijkGebied</catalogusEndPoint>
  <mappingRelation>closeMatch</mappingRelation>
 </Begripsrelatie>
</Begripsrelaties>

Zie ook de documentatie over Begripsrelaties

Informatiemodel Begripsrelaties (entiteit)
Verwijzingen tekst:Begrip
Diagram
Attribuutgroep: data:agSchemaVersieElement data:Begripsrelatie
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element data:Begripsrelatie
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type data:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP1039

De annotatie data:Begripsrelaties mag uitsluitend bij een Regeling worden gevoegd.

STOP1041

Elke combinatie van data:wId en data:catalogusEndPoint binnen de module Begripsrelaties moet uniek zijn.